You are currently viewing ค้นคว้าการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

ค้นคว้าการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

  • Post author:
  • Post category:Blog

ค้นคว้าการเรียนรู้ด้วยตัวเอง อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าสมัยนี้สามารถหาเรียนรู้ได้ง่ายมากในปัจจุบัน สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นทักษะส่วนตัว แต่ละคนนั้นก็มีความแตกต่างหรือความสามารถที่แตกต่างกัน แล้วก็มีคนที่ประสบความสำเร็จกับไม่ประสบความสำเร็จ ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามาก สมัยนี้เทคโนโลยีได้เข้ามาในชีวิตประจำวันเรามากขึ้น จึงทำให้เราสามารถหาข้อมูลและค้นคว้าการเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างง่ายดายผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรืออาจจะเป็นในรูปแบบของวิดีโออย่าง YouTube ที่คุณสามารถเรียนรู้ได้ตัวเองโ ดยที่ไม่ต้องไปให้ใครสอน ยิ่งโอกาสมาบอกได้เลยว่าเราต้องคว้าเอาไว้ในการที่เราค้นคว้าหาความรู้ และแน่นอนว่าเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตอย่างมากสำหรับความรู้ แต่ละประเภทหรือทักษะก็จำเป็นจะต้องมีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความชำนาญ

ค้นคว้าการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 

เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองในรูปแบบของการที่ไม่มีใครมาสอน ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์เรียนรู้ทางโลกออนไลน์ต่างๆ การค้นคว้าก็เหมือนกับเราตั้งโจทย์มาเพื่อเรียนรู้แล้วค้นหาด้วยตัวเองเกิดจากความสนใจจากตัวเราเอง โดยที่เราสามารถกำหนดเวลาได้ในการเรียนรู้ของตัวเองหรืออุปกรณ์ในการที่จะเราจะเรียนรู้ แน่นอนว่าการเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญในการใช้ชีวิตอยู่แล้ว ทุกคนต้องผ่านการเรียนรู้มาอยู่ที่ว่ามากหรือน้อย ยกตัวอย่างเช่นการเรียนโรงเรียน เมื่อเรากลับบ้านอาจารย์จะให้การบ้านมาเพื่อให้เราไปค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง ถ้าเทียบกับสมัยก่อนเราต้องไปห้องสมุดเพื่อหาความรู้ แต่เดี๋ยวนี้สามารถหาความรู้อย่างง่ายดายโดยการใช้อินเตอร์เน็ต

สิ่งสำคัญในการเรียนรู้

อย่างแรกเลยก็คือเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ในการเรียนรู้ว่าเราจะเรียนรู้อะไรและสนใจอะไรบ้าง ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการที่เราจะค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองสิ่งที่เราอยากจะรู้ ยกตัวอย่างเช่น การเรียนรู้ในโรงเรียนที่มีคุณครูสอนอยู่ เป้าหมายแรกของเราก็คือการที่จะทำให้คะแนนดี ส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบของการท่องจำซะมากกว่าสำหรับการเรียนรู้ในโรงเรียน สมมุติว่าถ้าเราอยากจะเรียนรู้ด้วยตัวเองเราสามารถที่กำหนดเป้าหมายของเราได้ และเริ่มจากการเรียนรู้ค้นคว้าด้วยตัวเอง

ปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

แน่นอนว่าการที่เราค้นคว้าหาความรู้ทางโลกอินเตอร์เน็ตก็ดี บางทีมันก็ไม่ถูกเสมอไปสำหรับข้อมูลที่เขานำมาลงเอาไว้ให้เราอ่าน แน่นอนว่าเราควรอ่านหลายๆเว็บไซด์ในโลกออนไลน์ เพื่อที่จะจับใจความได้ว่าข้อความนั้นเป็นข้อมูลจริงหรือไม่ แน่นอนว่าถ้าคุณช่างสังเกตนั้น คุณจะได้รับประโยชน์มากมายจากการเรียนรู้ค้นคว้า แล้วบางอย่างมันก็ไม่สามารถที่จะค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองได้ เนื่องจากคุณไม่สามารถหาคำตอบเองได้ เป็นเพียงการที่เราจะหาความรู้เพิ่มเติมเท่านั้นเอง